Treo

Treo

Treo

Treo är en brustablett som har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Brustabletten innehåller 500 mg acetylsalicylsyra och 50 mg koffein. Treo börjar verka inom 30 minuter och effekten är störst efter 1-2 timmar.

Den kan användas vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex:

 • Huvudvärk (inklusive migrän)
 • Tandvärk
 • Muskelvärk
 • Ledvärk
 • Mensvärk
 • Feber vid förkylningssjukdomar

Verksamma ämnen

Acetylsalicylsyra
Koffein

Hur använder man Treo?

Vuxna och ungdomar över 14 år: en till två tabletter, en till tre gånger per dygn eller enligt läkares rekommendation. Högst sex tabletter per dygn. Man får inte bättre effekt mot smärta om man tar fler än två brustabletter åt gången.

Kontakta en läkare:

 • Om du haft feber i över tre dagar som försämrats eller inte förbättrats.
 • Om du haft migrän i över tre dagar som försämrats eller inte förbättrats.
 • Om du haft smärta i över fem dagar som försämrats eller inte förbättrats.

Vem ska inte använda Treo?

Man ska inte använda Treo:

 • Om man är under 14 år.
 • Om man är allergisk/överkänslig mot något innehållsämne.
 • Har fått en överkänslighetsreaktion (astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber) vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation.
 • Har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni).
 • Om man har magsår.
 • Om man har skrumplever.
 • Om man har svår hjärtsvikt eller kraftigt försämrad njurfunktion.
 • Om man är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Treo ska ej ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats. Om man är gravid ska man först rådfråga en läkare.

Köp Treo online

Hitta närmaste apotek

Vill du köpa Treo eller annan produkt direkt från ett apotek? Med apotekssökaren kan du söka på ort eller postnummer och hitta de apotek som ligger i närheten på en karta.


Treo (acetylsalicylsyra och koffein) är en receptfri brustablett mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Läkemedlet ska ej ges till barn under 14 år. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se.

mIcon_map1

Hitta närmaste apotek

Om du vill köpa produkter och är osäker på var närmaste apotek finns kan du söka efter närmaste apotek i en karta här på hemsidan.

Hitta närmaste apotek