Echinacea vid förkylning

Echinacea – röd solhatt vid förkylning

Echinacea (röd solhatt)

Echinacea (röd solhatt) är ett släkte korgblommiga växter från Nordamerika. Släktet består av flera arter och den har traditionellt använts som medicin mot inflammationer. Kliniska studier har visat att växten är effektiv mot förkylningar, både i förebyggande syfte och som behandling när symtomen redan brutit ut.

Effekt mot förkylning

Det finns en välgjord studie om effekten av echinacea vid förkylning. Studien gjordes med produkten Echinagard droppar och publicerades i European Journal of Clinical Research. 120 patienter fick antingen Echinagard eller placebo vid första tecken på förkylning. Studien visade att förkylning bröt ut hos 60 % av dem som fick placebo och endast hos 40 % av dem som fick Echinagard droppar. Duration av förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.1

Olika produkter med echinacea

Det finns många olika produkter med echinacea på marknaden. Dessa skiljer sig åt eftersom de använder olika delar av växten och framställer produkten på olika sätt. Detta innebär en stor variation av de aktiva substanserna. Studien ovan är alltså endast representativ för effekten av Echinagard, och inte för alla produkter på marknaden som innehåller echinacea.

Växtbaserade och traditionella växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel är läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. Det finns två olika klassifikationer för denna typ av läkemedel: traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel.

För att bli klassificerad som ett traditionellt växtbaserat läkemedel krävs inte vetenskapliga bevis (effektdata) i samma utsträckning som växtbaserade läkemedel. Echinagard är det enda växtbaserade läkemedlet med echinacea som finns i dropp och tablettform. Det har vetenskapligt bevisad effekt mot förkylningar.

Referenser

1 Hoheisel et al. European Journal of Clinical Research 1997; 9: 261-268.

Echinagard

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel som lindrar och förebygger förkylning. Det kan användas i förebyggande syfte i högst 10 dagar. Man kan också ta det vid första tecknen på förkylning för att förkorta sjukdomsperioden.

Lär dig mer om Echinagard