Bamyl

Bamyl

Bamyl

Bamyl och Bamyl koffein är receptfria värktabletter som används vid tillfälliga smärttillstånd. Bamyl finns som tablett och brustablett och Bamyl koffein som brustablett.

Verksamma ämnen

Bamyl

Acetylsalicylsyra

Bamyl koffein

Acetylsalicylsyra

Koffein

Hur använder man Bamyl?

Bamyl verkar smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande. Tabletten börjar vanligen verka inom ungefär 30 minuter, och har som störst effekt efter 1-2 timmar. Några exempel på när man kan använda Bamyl:

 • Huvudvärk
 • Tandvärk
 • Ledvärk
 • Muskelvärk
 • Mensvärk
 • Feber vid förkylningssjukdomar

Vem bör inte ta Bamyl?

Man bör inte använda Bamyl om man:

 • Är under 14 år.
 • Är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne.
 • Har fått en överkänslighetsreaktion (astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber) vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation.
 • Har magsår.
 • Har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni).
 • Har skrumplever.
 • Har svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.

Bamyl eller andra läkemedel med acetylsalicylsyra bör inte ges till personer under 18 år med feber utan att en läkare tillfrågats. Om man är gravid bör man först rådfråga en läkare.


Bamyl (acetylsalicylsyra)  och Bamyl Koffein (acetylsalicylsyra och koffein) är receptfria läkemedel mot huvudvärk, annan tillfällig värk och feber. Får ej ges till barn under 14 år. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se.

Köp Bamyl online


mIcon_map1

Hitta närmaste apotek

Om du vill köpa produkter och är osäker på var närmaste apotek finns kan du söka efter närmaste apotek i en karta här på hemsidan.

Hitta närmaste apotek