Albyl minor

Albyl minor

Albyl Minor

Albyl Minor är en receptfri värktablett med smärtlindrande och febernedsättande effekt.

Verksamt ämne

Acetylsalicylsyra

Dosering

Barn

3-5 år: ½ tablett högst 3 gånger per dygn.
6-9 år: 1 tablett högst 3 gånger per dygn.
10-14 år: 1 ½ -2 tabletter högst 3 gånger per dygn. Tabletterna tas tillsammans med vatten eller annan dryck.

Ges ej mer än 2 dygn och till barn under 3 år endast efter läkares råd i dosen 10-15 mg/kg kroppsvikt.

Maximal dygnsdos 65 mg/kg kroppsvikt.

Vem bör inte använda Albyl minor?

Man bör inte använda Albyl minor om man:

  • Är under 3 år.
  • Är överkänslig mot de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen i Albyl minor.
  • Har blödarsjuka.
  • Har trombocytopeni (brist på blodplättar).
  • Har pågående magsår.
  • Har skrumplever.
  • Har fått en överkänslighetsreaktion (astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber) vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra medel mot inflammation.
  • Har en svår hjärt-, lever- eller njursjukdom.

Om man är under 18 och vill använda Albyl minor när man har feber bör man först rådfråga en läkare. Man bör även rådfråga en läkare om man vill ta Albyl minor när man är gravid.


Albyl minor (Acetylsalisylsyra 250 mg). Tablett som lindrar tillfällig, lätt till måttlig smärta som t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Från 3 år. Användning vid feber hos barn och ungdom under 18 år ska ske enbart efter kontakt med läkare. Läs bipacksedeln noggrant samt läs mer på www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se.

Köp Albyl minor online


mIcon_map1

Hitta närmaste apotek

Om du vill köpa produkter och är osäker på var närmaste apotek finns kan du söka efter närmaste apotek i en karta här på hemsidan.

Hitta närmaste apotek