Människans immunförsvar

Immunförsvar

Immunförsvaret är kroppens inneboende försvar mot infektioner. Utan immunförsvaret skulle kroppen sakna motstånd mot främmande bakterier, virus och andra organismer. Människans immunförsvar kan delas upp i två olika delar: ospecifikt (medfött) och specifikt (adaptivt) försvar.

Ospecifikt (medfött) försvar

Det ospecifika immunförsvaret är kroppens första försvar när man får en infektion. Det kallas också för medfött immunförsvar eftersom man föds med det och det inte förändras under livet. Orsaken att det ospecifika försvaret reagerar först är att det kan bekämpa en infektion direkt, till skillnad från det specifika försvaret. Det ospecifika immunförsvaret består av bland annat av en typ av vita blodkroppar som kallas för makrofager. Makrofagerna känner t ex igen bakterier som inte hör hemma i kroppen, och angriper dem direkt.

Specifikt (adaptivt) försvar

Det specifika immunförsvaret sköts av en annan typ av vita blodkroppar som kallas för lymfocyter. Lymfocyterna bygger t ex upp ett försvar mot virus som inte hör hemma i kroppen. Det kan dock ta nästan en vecka innan det specifika försvaret har svarat på angreppet. Det är tack vare det specifika immunförsvaret som man kan bli immun mot infektioner som man en gång haft i kroppen. Om man får ett nytt angrepp kan det specifika immunförsvaret komma ihåg hur det eliminerades förra gången, och stoppa det direkt. Det är också denna förmåga man utnyttjar när man vaccinerar mot sjukdomar.

Autoimmuna sjukdomar

Det specifika immunförsvarets förmåga att attackera främmande ämnen kan ibland bli fel så att det angriper sig själv. Det blir alltså fel i identifieringen av främmande och kroppens egna ämnen. Man kan då få en autoimmun sjukdom.
Några exempel på autoimmuna sjukdomar är:

  • Glutenintolerans
  • Vitiligo
  • Ledgångsreumatism
  • Typ 1-diabetes

Immunförsvar och allergi

Immunförsvarets antikroppar har även del i varför man får allergi. När man har allergi uppfattar immunförsvaret ett ofarligt ämne som en farlig inkräktare. Första gången kroppen kommer i kontakt med ämnet det är allergisk mot (allergenet) bildar immunförsvaret antikroppar. Dessa sätter sedan igång en allergisk reaktion nästa gång man kommer i kontakt med ämnet.

Allergi kan yttra sig på flera olika sätt, t ex som allergisk rinit, där bl.a. hösnuva och pälsdjursallergi ingår, med symtom som nysningar, klåda i ögonen, rinnsnuva och nästäppa. Man kan även få kontaktallergi som oftast ger eksem eller anafylaxi som kan ge ett livshotande tillstånd med sänkt blodtryck och andningssvårigheter. Det är viktigt att man får en korrekt allergisk diagnos för att kunna bestämma korrekt medicinering för sin allergi.

Nedsatt immunförsvar

Det finns ett flertal orsaker till att vissa är mer mottagliga för infektioner än andra. En hälsosam livsstil med en varierad kost och regelbunden motion är på bra flera sätt, bland annat för att stärka immunförsvaret. Sömn och vila är också viktigt, samt att undvika rökning och överdriven konsumtion av alkohol.

Lär dig mer om förkylningar och infektioner


Echinagard (orala droppar/sugtabletter) är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning. Pressaft från röd solhatt (Echinacea purpurea), 800 mg/1 ml droppar, 88,5 mg/tablett. Från 12 år. För mer information, se fass.se.

Förebygg eller förkorta förkylning

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel för lindring av förkylning och finns som orala droppar och sugtabletter. Vilken du ska välja beror på tycke, smak och situation.

Lär dig mer om Echinagard

mIcon_map1

Hitta närmaste apotek

När du är förkyld kan du vilja köpa dina förkylningsprodukter snabbt för att kunna lindra förkylningens symtom. Här kan du söka på ort eller postnummer och hitta de apotek som ligger i närheten på en karta.

Hitta närmaste apotek