Feber hos barn

Barn och feber

Det är vanligt att barn får feber när de är förkylda. Feber är inte en sjukdom, utan kroppens egna försvar mot virus och bakterier.

Mätning av feber hos barn

Barn som leker och är aktiva kan få förhöjd kroppstemperatur (upp till 38,5 grader) utan att det beror på feber. Därför bör man låta barnet vila i en halvtimme innan man tar dess temperatur. Om barnet har under 38,0 grader efter vilan räknas det inte som feber. Febern mäts bäst i stjärten med en elektrisk termometer. När man mäter feber hos lite äldre barn kan man använda en termometer för örat eller munnen. Man bör inte jämföra febertemperaturer som är mätta på olika ställen i kroppen.

Behandling av barn med feber

Om barnet har feber till följd av en förkylning är det viktigaste att barnet får vila och dricka ordentligt. Barnet kan behöva vara hemma från förskolan eller skolan, och det är bra om barnet undviker fysisk ansträngning. Som förälder är det viktigast att man är uppmärksam på hur barnet mår (allmäntillståndet) och att följa feberns utveckling. Förkylningar som orsakas av virus kan inte behandlas med antibiotika.

Förebygga feber

Ett bra sätt att förebygga att barn får infektioner som leder till feber är att lära dem om hygien, t ex att tvätta händer vid toalettbesök eller innan måltider och att undvika att peta sig i näsan och ögonen med fingrarna. Om de exponeras för tobaksrök försämras motståndskraften.

Feberkramper

Ibland kan barn mellan få feberkramper när de har hög feber. Det är i regel inte farligt för barnet även om kramperna kan se otäcka ut. Barn får vanligtvis feberkramper när de är mellan sex månader och fem år gamla. När ett barn får feberkramp förlorar det oftast medvetandet samtidigt som kroppen kan bli stel. Huvudet böjs bakåt och huden kan bli blek och ibland lite blå. Om ett barn får feberkramp för första gången bör man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning för att kontrollera att febern och krampen inte orsakas av något annat.

När bör man söka vård?

Om barnet har över 41 graders feber bör man söka vård omedelbart på en vårdcentral eller akutmottagning. Man bör även söka vård direkt om barnet inte svarar på kontakt som det brukar, inte vill äta eller dricka, är stelt i nacken eller om det får feberkramp utan tidigare haft det.

Man bör kontakta vården om ett barn som är yngre än tre månader har en temperatur som är högre än 38 grader. Detsamma gäller om ett barn mellan tre och sex månader har över 39 graders feber.

Lär dig mer om feber och förkylningar

mIcon_feverthermometer1

Att mäta feber

Man kan mäta feber på flera olika ställen, t ex i örat, munnen och stjärten. Armhålan och pannan är inte pålitliga platser att mäta febertemperatur, eftersom resultatet kan påverkas av t ex mängden fukt och underhudsfett. Det är också bra att tänka på att man inte ska jämföra temperaturer som är mätta på olika platser.

Små barn har ofta för trånga hörselgångar för att få plats med en örontermometer. Barn bör också vila i minst 30 minuter innan mätningen om man vill se en korrekt febertemperatur.