FAQ

Varför får man feber?

Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner, och är ett tecken på att immunförsvaret arbetar för att göra sig av med en virus- eller bakterieinfektion. Vid en infektion ökar antalet vita blodkroppar – en sorts försvarsceller. De vita blodkropparna frigör ämnen som i sin tur påverkar den del av hjärnan som reglerar vår kroppstemperatur, och det är därför vi blir varma när vi har feber.