FAQ

Hur smittar förkylningen?

Förkylningen smittar genom att förkylningsviruset sprids från en sjuk person till en frisk. Viruset finns i luftburna droppar som sprids genom nysningar eller hosta. För att visa andra hänsyn skall man alltså täcka munnen när man nyser eller hostar. Dropparna kan också spridas genom hudkontakt, t.ex. om man skakar hand och sedan kliar sig i ögonen eller äter med händerna. Därför är det extra viktigt att tvätta händerna ordentligt i förkylningstider.