FAQ

Hjälper penicillin mot förkylning?

Nej. Antibiotika hjälper inte mot förkylning som orsakas av ett virus utan hjälper bara mot sjukdomar som orsakas av bakterier. T.ex. halsfluss kan i vissa fall orsakas av bakterier, och symtomen kan likna förkylningens halssmärtor och feber, men upplevs i regel värre. Misstänker man att man har halsfluss bör man tala med en läkare som efter en provtagning kan avgöra om man behöver antibiotika.