FAQ

Botar vitlök förkylningen?

Vitlök är en gammal huskur som påstås lindra förkylning, men det finns inget vetenskapligt stöd för att den har någon särskild effekt mot förkylningen eller dess symtom.